Stvaranje kabine kamiona Volvo

Na liniji za izradu obloga kabine u pogonu kompanije Volvo Trucks u Tuveu u Göteborgu, sastavlja se otprilike 900 dijelova od koji nastaje kompletna kabina kamiona Volvo, a cijeli se postupak odvija za samo šest sati.
Završni pregled nakon montaže kabine.

Na kraju montažne linije potpuno opremljena kabina osvjetljava se jakim svjetlima kako bi se provjerili boja i završna obrada karoserije.

Paulina Lundgren.

Paulina Lundgren, voditeljica tima za montažu obloga kabine u odjelu za inženjering proizvoda.

Ključ je visoka organizacija procesa u kojem su svaki pojedinačni detalj i radnja osmišljeni tako da se postignu maksimalna brzina, preciznost i učinkovitost.

„Važno je da se sve podudara”, kaže Paulina Lundgren, voditeljica tima za montažu obloga kabine u odjelu za inženjering proizvoda. „Sve se mora glatko odvijati: tehnička rješenja, planiranje proizvodnje, isporuka materijala i način rada rukovatelja. Sve mora biti savršeno.”

Proizvodnja započinje od gole ljuske kabine koja se mora proizvesti i oličiti u pogonu za proizvodnju kabina kompanije Volvo Trucks u mjestu Umeå u sjevernoj Švedskoj, a zatim vlakom dopremiti u pogon Tuve u Göteborgu. Zaposlenici pripremaju kabinu za glavnu montažnu liniju skidanjem instrumentne ploče i prednjeg poklopca. Kabina se zatim uvodi na glavnu montažnu liniju, kojom se kreće brzinom od jednog metra u minuti.

Prolazi kroz 56 različitih radnih stanica na kojima zaposlenici u prosjeku imaju 5,5 minuta za obavljanje svojih zadataka, a zatim se pomiče na sljedeću stanicu. Sve su pažljivo projektirane i strukturirane tako da se osiguraju maksimalna učinkovitost i brzina, a svi potrebni alati i dijelovi nalaze se u blizini i na što praktičnijim pozicijama. Od iznimne su važnosti i sigurnost i ergonomija, a djelatnicima su na raspolaganju mnoga pomagala za podizanje i podupiranje.

„Sve su stanice izgrađene tako da na njima mogu raditi svi”, kaže Paulina Lundgren.

Montaža vjetrobranskog stakla.

Za montažu vjetrobranskog stakla, bočnih stakala i krovnih prozora na kamione Volvo FH upotrebljavaju se dva robota.

 

Montažna je linija oblikovana prema strukturi riblje kosti: jedna glavna linija prolazi sredinom, a manje linije za prethodnu montažu većih modula nalaze se sa strane. Kada montaža stigne do instrumentne ploče, pojavljuje se sedam linija za prethodnu montažu: pojedinačne komponente sastavljaju se u male module koji se zatim sklapaju u potpunu instrumentnu ploču koja se zatim na glavnoj montažnoj liniji postavlja izravno u kabinu.

Sve se mora glatko odvijati: tehnička rješenja, planiranje proizvodnje, isporuka materijala i način rada rukovatelja. Sve mora biti savršeno.

Paulina Lundgren

voditeljica tima za montažu obloga kabine u odjelu za inženjering proizvoda

Montaža krovnog prozora.

Svaki robot kalibriran je za postavljanje stakla s preciznošću od 0,1 mm.

Prosječna kabina sastoji se od 750 – 900 dijelova. Međutim, dostupno je oko 3.500 različitih kataloških dijelova, a uz toliko različitih specifikacija, gotovo je svaka kabina jedinstvena. Proces je iznimno složen i osmišljen tako da se ograniči opasnost od ljudske pogreške. Primjerice, da bi se osiguralo da se pri preuzimanju dijelova odaberu odgovarajući dijelovi za svaku kabinu, svjetlosni sustav označava dijelove koji su potrebni za sljedeću kabinu. Nakon što je sve prikupljeno i premješteno na glavnu liniju, osoba koja preuzima dijelove jednostavno će pritisnuti gumb za sljedeći niz svjetala.

Većina se dijelova i komponenata instalira ručno. Međutim, za montažu vjetrobranskog stakla, bočnih stakala i krovnih prozora na kamione Volvo FH upotrebljavaju se dva robota. Svaki od njih podiže staklo pomoću usisnih čašica i pažljivo provlači rub ispod posude za ljepilo. Različitim senzorima koji se nalaze oko kabine osigurava se da ona bude u točno pravilnom položaju u odnosu na krakove robota. Svaki je robot programiran tako da točno zna koji model kabine treba biti na liniji u određenom momentu i kalibriran je za postavljanje stakla s preciznošću od 0,1 mm.

Na završnim stanicama zaposlenici testiraju sve upravljačke funkcije. Kabina se osvjetljava jakim svjetlima kako bi se provjerili boja i završna obrada karoserije. Zatim se transportira na liniju za šasije, gdje se spaja sa šasijom i pogonskim sklopom.

Kabina na montažnoj liniji.

Montaža kabina – Tuve

  • 3.500 kataloških dijelova koji se koriste pri montaži kabina.
  • 240 rukovatelja koji rade u području za montažu kabina tijekom proizvodnje.
  • 56 radnih stanica na liniji za montažu kabina.
  • 5,5 minuta – prosječno vrijeme montaže odgovarajućih dijelova na svakoj radnoj stanici.
  • 6 sati – vrijeme je potrebno da kabina prođe kroz cijelu montažnu liniju.
  • 120 kabina – broj koji se proizvede svakog dana u pogonu u Tuveu.

Povezani sadržaj

Pogon u kojem se rađaju motori

Posjetite pogon za proizvodnju motora Volvo u Skövdeu u Švedskoj, gdje se izrađuju svi motori i upoznajte inženjere koji stoje iza tehnologije Euro VI....

Jedna minuta – prostor u kabini

U posljednjih nekoliko godina poboljšanjem dizajna kabina kamiona Volvo FH kompanije Volvo Trucks unutrašnjost je povećana za jedan kubični metar. Time se dobiva prostranija i prozračnija unutrašnjost, a kapacitet pretinaca za odlaganje istovremeno ...

Jedna minuta – vidljivost

Ograničena vidljivost ugrožava sigurnost vozača i drugih sudionika u prometu. Stoga kompanija Volvo Trucks svoje kabine projektira tako da se smanji ometanje i pruži maksimalna vidljivost. Funkcije uključuju iznimno velike prozore, tanke retrovizore ...

Filtriranje članaka

5 true 5