TRUCKS

Isporučen novi Volvo FL za Komunalno održavanje Ploče

Isporučeno je drugo od tri specijalna komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada, koja se nabavljaju u sklopu projekta „NABAVA KOMUNALNIH VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA U PLOČAMA I GRADCU”
Isporučen novi Volvo FL za Komunalno održavanje Ploče

Radi se o vozilu VOLVO FL  280ks sa I-Sync automatiziranim mjenjačem s nadogradnjom MAZZOCHIA MB, zapremnine 10 m3. U sljedeća 2 mjeseca očekuje se isporuka i trećeg vozila, manje zampremnine. Vozila su namijenjena za sakupljanje otpada koji je odvojen u posebne spremnike.

Provedbom ovog projekta će se omogućiti sustav odvojenog prikupljanja otpada na cijelom području pružanja javne usluge, čime će se smanjiti količina odloženog otpada na odlagalištu Lovornik. Projektom su planirane i edukativne aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta je 1.879.000,00 kuna, a projekt sufinancira EU iz Kohezijskog fonda.