TRUCKS

PRIVATNOST

Grupa Volvo ozbiljno shvaća privatnost. Cijenimo povjerenje koje nam dajete dostavljanjem osobnih informacija. Vaše osobne informacije uvijek ćemo upotrebljavati na pošten način koji je vrijedan tog povjerenja.

 Uvijek ćemo vas transparentno obavještavati o tome koje informacije prikupljamo, što činimo s njima, s kim ih dijelimo i kome se trebate obratiti ako imate bilo kakva pitanja.

Opće informacije o zaštiti privatnosti na web-mjestu

Sve funkcionalnosti koje pruža web-mjesto grupe Volvo možete upotrebljavati bez otkrivanja svojeg identiteta. U nastavku su opisane pojedinosti o informacijama koje standardno prikupljamo prilikom vašeg posjeta web-mjestima. Ako se registrirate za bilo koje naše usluge ili nam se obratite putem obrazaca, bit će navedene detaljne informacije o načinu obrade vaših informacija u vezi s registracijom.

Identitet i podaci za kontakt voditelja obrade podataka i službenika za privatnost grupacije

AB Volvo („VOLVO”), kao upravitelj osobnih podataka, odgovoran je za obradu osobnih podataka koji se odnose na vas u skladu sa zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ako imate pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka, obratite se službeniku za zaštitu podataka grupe VOLVO na adresu gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonom na:

AB Volvo, n/r: Ured za privatnost u grupi, Odjel AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Švedska 

+46 (0)31 66 00 00 

Koje kategorije osobnih podataka će obrađivati VOLVO, u koju svrhu i na kojoj pravnoj osnovi?

Kada pristupite bilo kojem web-mjestu kompanije VOLVO, vaš web-pretraživač tehnički je konfiguriran da automatski prenese sljedeće podatke („podaci za prijavu”) na naš web-poslužitelj, koje zatim unosimo u dnevničke datoteke:

  • Datum pristupanja
  • Vrijeme pristupanja
  • URL predmetnog web-mjesta
  • Dohvaćena datoteka
  • Količina prenesenih podataka
  • Tip i verzija pretraživača
  • Operacijski sustav
  • IP adresa
  • Naziv domene vašeg pružatelja internetskih usluga

To su isključivo informacije koje ne omogućuju vašu identifikaciju. Te su informacije nužne u tehničke svrhe, kako bi se pravilno isporučio sadržaj koji ste tražili, a njihovo prikupljanje neizbježan je aspekt uporabe web-mjesta. Dnevnički podatci analiziraju se isključivo u statističke svrhe, kako bi se poboljšalo naše web-mjesto i njegova pozadinska funkcionalnost. Kompanija Volvo obrađivat će vaše osobne podatke na pravnoj osnovi legitimnog interesa. Legitimni interesi kompanije VOLVO obuhvaćaju interes upravljanja svojim web-mjestima u skladu s poštenim poslovnim praksama te održavanje dostupnosti i funkcionalnosti web-mjesta. 

Kolačići
Kolačiće i piksele za praćenje upotrebljavamo kako bismo prikupili podatke u vezi s vašom uporabom web-mjesta te prilagodili web-mjesto potrebama korisnika. Prikupljanje tih podataka o uporabi i stvaranje korisničkog profila provodi se na anonimnoj bazi, pomoću ID-a kolačića. Te korisničke profile stvaramo i pohranjujemo isključivo u anonimiziranom obliku i ne kombiniramo ih s vašim imenom ili bilo kojim informacijama kao što je vaša e-adresa, koji bi mogli otkriti vaš identitet.

Kolačići se ne mogu upotrebljavati za izvršavanje programa ili prenošenje virusa na vaše računalo. Informacijama sadržanim u kolačiću možemo pojednostaviti navigaciju i olakšati pravilno prikazivanje web-mjesta.

Svako web-mjesto ima vlastitu izjavu o kolačićima, gdje vi kao korisnik možete provjeriti točnu primjenu kolačića za to specifično mjesto. 

Prosljeđivanje podataka trećim osobama

VOLVO može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade osobnih podataka ili prema zakonu ili propisu, podijeliti vaše osobne podatke s drugom tvrtkom u grupi Volvo, što obuhvaća i tvrtke izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora (EU/EEA). VOLVO također može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade osobnih podataka ili prema zakonu ili propisu, podijeliti vaše osobne podatke s tvrtkama trećim osobama i dobavljačima, što obuhvaća tvrtke i dobavljače izvan EU-a/EGP-a.

Surađujemo s različitim pružateljima usluga kako bismo omogućili uporabu svih funkcionalnosti web-mjesta grupe Volvo. VOLVO će osigurati primjenu odgovarajućih zaštita koje pružaju adekvatne razine zaštite vaših osobnih podataka koje zahtijevaju primjenjivi zakoni o zaštiti podataka. .

Poveznice na druga web-mjesta

Naša web-mjesta mogu sadržavati poveznice na druga web-mjesta. Ne možemo utjecati na usklađenost ili neusklađenost operatera tih web-mjesta s odredbama o zaštiti podataka.

Koliko će VOLVO čuvati vaše osobne podatke?

VOLVO će čuvati vaše osobne podatke sve dok to bude potrebno radi ispunjenja svrha za koje su osobni podaci prikupljeni. 

Vaša prava na zaštitu podataka

Vi imate pravo zahtijevati od grupe VOLVO informacije o osobnim podatcima koji se obrađuju u tvrtki VOLVO i pristup takvim osobnim podatcima. Također imate pravo zatražiti ispravak svojih osobnih podataka ako su oni nepravilni te zatražiti njihovo brisanje. Nadalje, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka, što znači da zahtijevate od tvrtke VOLVO da ograniči svoju obradu vaših osobnih podataka pod određenim okolnostima.

Postoji i vaše pravo da podnesete prigovor na obradu na osnovi legitimnog interesa ili na obradu u svrhu izravnog marketinga. Također imate pravo na prijenos podataka (prijenos vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade) ako tvrtka VOLVO obrađuje vaše osobne podatke na temelju privole ili ugovorne obveze i ako je ta obrada automatska. 

Isto tako imate pravo poslati eventualne pritužbe nadzornom tijelu u vezi s obradom svojih osobnih podataka koju provodi VOLVO.