TRUCKS

OBAVIJEST O ZAŠTITI PRIVATNOSTI ZA KONZULTANTA

Obavijest o osobnim podacima 

Ova obavijest pruža informacije o tome kako Volvo grupa obrađuje vaše osobne podatke Volvo grupe.

Volvo grupa može obrađivati osobne podatke u vezi s vama ako ste pojedinac ili zaposlenik tvrtke koji je kupio ili unajmio proizvod ili uslugu koju nudi jedna od tvrtki koja pripada Volvo grupi. U tom slučaju pročitajte Obavijest za korisnika. 

Ako ste pojedinac ili zaposlenik tvrtke koji je prodao ili iznajmio proizvod ili uslugu jednoj od tvrtki koja pripada Volvo grupi, možemo obrađivati osobne podatke povezane s vama. U tom slučaju pročitajte našu Obavijest za dobavljača.

Ako ste vozač vozila ili upravljate strojem za izgradnju koje je prodala ili proizvela jedna od tvrtki koja pripada Volvo grupi, možemo obrađivati osobne podatke povezane s vama. U tom slučaju pročitajte našu Obavijest za vozača.

Ako ste zaposlenik ili ste bili zaposlenik Volvo grupe ili ste angažirani kao konzultant, možemo obrađivati osobne podatke povezane s vama. U tom slučaju pročitajte našu Obavijest za zaposlenika ili konzultanta. 

Identitet i podaci za kontakt voditelja obrade podataka i službenika za privatnost grupacije

Ova obavijest pruža informacije o tome kako tvrtka VOLVO obrađuje vaše osobne podatke. 

Tvrtka za koju ste angažirani („VOLVO”) voditelj je obrade osobnih podataka koje VOLVO dobiva od vas i iz drugih izvora opisanih u nastavku. VOLVO je odgovoran za obradu osobnih podataka koji se odnose na vas u skladu sa zakonima i propisima o zaštiti podataka koji su na snazi. 

Ako imate pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka, obratite se službeniku za zaštitu podataka grupe VOLVO na adresu gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonom na:

AB Volvo, n/r: Ured za privatnost u grupi, Odjel AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Švedska 

+46 (0)31 66 00 00

 

VOLVO će obrađivati sve ili dio sljedećih kategorija osobnih podataka.

 • Podatci o osobi, kao što su ime, datum rođenja, spol, državljanstvo, željeni jezik, fotografija
 • Organizacijski podatci, kao što su konzultantski broj, opis usluga, mjesto rada, poslovna jedinica, odjel, rukovoditelj, direktno podređene osobe
 • Podatci za kontakt, kao što su mjesto rada, kućna adresa, e-pošta, broj telefona
 • Konzultantski administrativni podatci, kao što su konzultantski ugovor te informacije o početku i završetku zadatka
 • Podaci o vremenu, kao što su sati rada, odrađeno vrijeme
 • Sigurnosni podatci, kao što su pristupne kartice, prava pristupa te uporaba pristupnih kartica i prava pristupa
 • Podatci o zdravlju i zaštiti, kao što su informacije o nesrećama na radu
 • Podatci o proizvodnji/popravcima/servisiranju, kao što su praćenje i bilježenje aktivnosti koje ste poduzeli u vezi s proizvodnjom, održavanjem, popravcima ili servisiranjem vozila
 • Podatci o kompetencijama, kao što su bilješke o učenjima i osposobljavanjima
 • Administrativni podatci o putovanjima, kao što su informacije o poslovnim putovanjima, pojedinosti o rezervacijama, broj putovnice, putni računi i putni troškovi
 • Podatci iz službe za pomoć i podršku, kao što su vaša pitanja / pitanja vašeg voditelja za VOLVO / službe za ljudske resurse u vezi s vašim zadatkom ili IT opremom ili podrškom koja vam je pružena u vezi s tim
 • IT podatci, kao što su korisnički ID-ovi, zaporke, pojedinosti o prijavama, kao i podatci i zapisnici o vašoj upotrebi IT opreme VOLVO, aplikacija ili usluga prema IT pravilima tvrtke VOLVO, ovisno o primjenjivosti u određeno vrijeme

Posebno se napominje da se neki aspekti podataka o zdravlju i zaštiti smatraju osjetljivim podatcima prema važećim zakonima o zaštiti podataka i s njima se mora postupati posebno pažljivo. Posebno se napominje da se osjetljivi podatci obrađuju samo u slučaju zakonske obveze i/ili izričite suglasnosti.

Ne zaboravite ni da se određeni podatci koji se generiraju u vozilu (primjerice broj vozila/šasije, signali itd.) automatski generiraju kada posjedujete proizvod u vlasništvu tvrtke Volvo, primjerice kamion. Međutim, tvrtka VOLVO ne upotrebljava takve podatke ako uporaba nije povezana s aktivnostima ispitivanja, rješavanjem pitanja kvalitete ili radi razvoja proizvoda.

Tvrtka VOLVO također može obraditi ograničenu količinu osobnih podataka (ime i podatke za kontakt) osoba koje ste vi naveli kao osobe kojima se tvrtka VOLVO treba obratiti u hitnom slučaju.

VOLVO će obrađivati vaše osobne podatke na osnovi neke od sljedećih zakonskih osnova, pogledajte također dodatne pojedinosti u nastavku.

 • Ugovorna obveza. Primjerice, VOLVO mora obraditi vaše osobne podatke kako bi postupao u skladu s ugovorom o uslugama sklopljenim s vašim poslodavcem.
 • Legitimni interesi. Legitimni interes tvrtke VOLVO jest normalno upravljanje svakodnevnim operacijama, osiguravanje objekata i opreme te vođenje interne kontrole. Kako bi se obrada osobnih podataka temeljila na ravnoteži interesa, VOLVO provodi procjene od slučaja do slučaja. Primjerice, tvrtka VOLVO treba obraditi određene osobne podatke kako bi se omogućila administracija vaših poslovnih putovanja, gdje je legitimni interes tvrtke VOLVO upravljanje svojim svakodnevnim operacijama; ili tvrtka VOLVO mora obraditi određene osobne podatke radi pregleda statusa IT opreme, gdje je legitimni interes tvrtke VOLVO osigurati svoju opremu.

U iznimnim slučajevima i samo kada ne postoji zakonska osnova koja bi se mogla primijeniti, VOLVO može zasebno tražiti vašu privolu za obradu vaših osobnih podataka. Ako se upotrebljava privola, imate je pravo povući u bilo kojem trenutku, što, međutim, neće utjecati na zakonitost obrade na osnovi privole prije povlačenja.

Tvrtka VOLVO obrađivat će vaše osobne podatke, prema gore navedenim primjerima, u svrhe navedene u nastavku.

Administracija (obično na temelju ugovorne obveze i/ ili ravnoteže interesa)

 • Omogućavanje vaše registracije u sustavima tvrtke VOLVO te opća administracija vaših zadataka u tvrtki VOLVO
 • Omogućavanje uporabe odgovarajuće licence
 • Omogućavanje vođenja ažurnog organizacijskog grafikona i evidencije konzultanata, uključujući izradu internih izvješća i statistike
 • Omogućavanje kontrole projekata

Izvještavanje (obično na temelju zakonske obveze i/ili ravnoteže interesa)

 • Omogućavanje izvještavanja nadležnim tijelima u skladu sa zakonom
 • Omogućavanje evidencije vašeg radnog vremena u svrhu ispostavljanja računa vašem poslodavcu

Radno okruženje i sigurnost proizvoda (obično na temelju zakonske obveze i/ili ravnoteže interesa)

 • Omogućavanje ispunjenja obveza tvrtke VOLVO kako bi se pružilo sigurno radno okruženje (uključujući kontrolu i sprječavanje neovlaštenog pristupa objektima i opremi tvrtke VOLVO) te drugih obveza u pogledu radnog okruženja uređenih zakonima o zaštiti okoliša ili zakonima o radu
 • Omogućavanje ispunjenja obveza tvrtke VOLVO u vezi sa sigurnošću i kvalitetom proizvoda

Vaš razvoj i aktivnosti (obično na temelju zakonske obveze i/ili ugovorne obveze i/ili ravnoteže interesa)

 • Omogućavanje aktivnosti u vezi s razvojem kompetencija
 • Omogućavanje i predlaganje obrazovnih aktivnosti i osposobljavanja

Aktivnosti u vezi s radom zaposlenika (obično na temelju zakonske obveze i/ili ugovorne obveze i/ili legitimnog interesa)

 • Omogućavanje izvođenja radnih zadataka kao što su pisanje e-pošte, sastavljanja dokumenata, izvješća, prezentacija, nacrta itd.
 • Omogućavanje poslovnih putovanja
 • Omogućavanje odgovaranja na pitanja vas / vašeg voditelja za tvrtku VOLVO / službe za ljudske resurse u vezi s vašim zadatkom ili IT opremom/uslugama ili pružanje podrške potrebne za izvedbu radnih zadataka
 • Omogućavanje praćenja pravila tvrtke VOLVO, uključujući Kodeks ponašanja grupe Volvo i IT pravila tvrtke VOLVO, ovisno o primjenjivosti, s vremena na vrijeme, kako bi se osiguralo poštovanje takvih pravila i istraživanje sumnjivih zabranjenih aktivnosti

Istraživanje i razvoj te rješavanje problema s kvalitetom (obično na temelju legitimnog interesa)

 • Omogućavanje aktivnosti istraživanja i razvoja u vezi s proizvodima tvrtke Volvo (npr. kamiona), uključujući uporabu podataka o vozilu koji se generiraju prilikom uporabe proizvoda u vlasništvu tvrtke Volvo (vidi gore)
 • Omogućavanje rješavanja problema s kvalitetom u vezi s proizvodima tvrtke Volvo (npr. kamiona), uključujući uporabu podataka o vozilu koji se generiraju prilikom uporabe proizvoda u vlasništvu tvrtke Volvo (vidi gore)

 

VOLVO će primarno pribaviti vaše osobne podatke od vas, vašeg voditelja za VOLVO, vašeg poslodavca ili službe za ljudske resurse ili neke druge treće osobe koju ste uputili da nam pribavi vaše osobne podatke. Neki osobni podatci mogu se također automatski generirati iz IT sustava tvrtke VOLVO, primjerice prilikom izrade ID-a.

Osobni podatci zahtijevaju se i potrebni su za izvedbu vašeg konzultantskog ugovora koji ne smijete sklopiti bez potrebnih osobnih podataka.

Tvrtka VOLVO normalno neće dijeliti vaše podatke s bilo kime izvan grupe Volvo ako to nije potrebno u skladu sa zakonom ili propisima. Međutim, VOLVO može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade osobnih podataka, podijeliti vaše osobne podatke s drugom tvrtkom u grupi Volvo, što obuhvaća i tvrtke izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora (EU/EGP). Volvo također može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade osobnih podataka, podijeliti vaše osobne podatke s tvrtkama trećim osobama i dobavljačima, što obuhvaća i one izvan EU-a/EGP-a.

VOLVO će osigurati primjenu odgovarajućih zaštita koje pružaju adekvatne razine zaštite vaših osobnih podataka koje zahtijevaju primjenjivi zakoni o zaštiti podataka. Primjerice, to može uključivati upotrebu internih ili vanjskih ugovora o obradi podataka na osnovi standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili europsko-američkog sustava zaštite privatnosti ili sličnih drugih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobre odgovarajuća tijela. Ako imate pitanja u vezi s prijenosom, obratite se službeniku za zaštitu podataka tvrtke VOLVO.

VOLVO će normalno čuvati vaše osobne podatke tijekom konzultantskog ugovora. Nakon završetka vašeg konzultantskog ugovora VOLVO će čuvati samo osobne podatke koji se smatraju potrebnima za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni i samo dok ta svrha ne bude ispunjena ili, ako to bude kasnije, onoliko vremena koliko bude potrebno za postupanje u skladu s lokalnim zakonskim obvezama ili radi ispunjenja bilo kojih zakonskih zahtjeva u slučaju stvarnog, suspektnog ili predviđenog spora ili potraživanja.  

Vi imate pravo zahtijevati od grupe VOLVO informacije o osobnim podatcima koji se obrađuju u tvrtki VOLVO i pristup takvim osobnim podatcima. Također imate pravo zatražiti ispravak svojih osobnih podataka ako su oni nepravilni te zatražiti njihovo brisanje. Nadalje, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka, što znači da zahtijevate od tvrtke VOLVO da ograniči svoju obradu vaših osobnih podataka pod određenim okolnostima. Postoji i vaše pravo da podnesete prigovor na obradu na osnovi legitimnog interesa ili na obradu u svrhu izravnog marketinga. Također imate pravo na prijenos podataka (prijenos vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade) ako tvrtka VOLVO obrađuje vaše osobne podatke na temelju privole ili ugovorne obveze i ako je ta obrada automatska.

Isto tako imate pravo poslati eventualne pritužbe nadzornom tijelu u vezi s obradom svojih osobnih podataka koju provodi VOLVO. Više informacija o tim pravima i njihovoj upotrebi zatražite od službenika za zaštitu podataka tvrtke VOLVO. 

Više informacija o pravima osoba na koje se odnose osobnih podatci