TRUCKS

OBAVIJEST O ZAŠTITI PRIVATNOSTI ZASTUPNIKA KORISNIKA

Ova obavijest pruža informacije o tome kako Volvo grupa obrađuje vaše osobne podatke Volvo grupe.

Volvo grupa može obrađivati osobne podatke u vezi s vama ako ste pojedinac ili zaposlenik tvrtke koji je kupio ili unajmio proizvod ili uslugu koju nudi jedna od tvrtki koja pripada Volvo grupi. U tom slučaju pročitajte našu Obavijest za zastupnika korisnika. 

Ako ste pojedinac ili zaposlenik tvrtke koji je prodao ili iznajmio proizvod ili uslugu jednoj od tvrtki koja pripada Volvo grupi, možemo obrađivati osobne podatke povezane s vama. U tom slučaju pročitajte našu Obavijest za dobavljača.

Ako ste vozač vozila ili upravljate strojem za izgradnju koje je prodala ili proizvela jedna od tvrtki koja pripada Volvo grupi, možemo obrađivati osobne podatke povezane s vama. U tom slučaju pročitajte našu Obavijest za vozača.

Ako ste zaposlenik ili ste bili zaposlenik Volvo grupe ili ste angažirani kao konzultant, možemo obrađivati osobne podatke povezane s vama. U tom slučaju pročitajte našu Obavijest za zaposlenika ili konzultanta. 

Identitet i podaci za kontakt voditelja obrade podataka i službenika za privatnost grupacije

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB i AB Volvo („VOLVO”), kao voditelji obrade osobnih podataka, osobno su odgovorni za obradu osobnih podataka povezanih s vama u skladu sa zakonima i propisima o zaštiti podataka koji su na snazi.

Ako imate pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka, obratite se službeniku za zaštitu podataka grupe VOLVO na adresu gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonom na:

AB Volvo, n/r: Ured za privatnost u grupi, Odjel AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Švedska 

+46 (0)31 66 00 00 

VOLVO će obrađivati sve ili dio sljedećih kategorija osobnih podataka:

 

Podatci za kontakt, kao što su ime, e-adresa, broj telefona

Podatci o osobi, kao što su željeni jezik, fotografija, veličina odjeće, željena prehrana

Organizacijski podatci, kao što su naziv tvrtke, radno mjesto, mjesto zaposlenja, država

Podatci o popravcima/servisiranju, kao što su praćenje i bilježenje aktivnosti (uključujući potraživanja u okviru jamstva) koje ste poduzeli u vezi s održavanjem, popravcima ili servisiranjem vozila

Podatci o kompetencijama, kao što su bilješke o učenjima i osposobljavanjima

IT podatci, kao što su korisnički ID-ovi, zaporke, pojedinosti o prijavama kao i podatci i zapisnici o upotrebi IT aplikacija ili usluga tvrtke VOLVO

 

Ako ste samostalni trgovac, VOLVO će također obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka:

Financijski podatci, kao što su kreditne informacije ili informacije o plaćanjima, podatci o bankovnom računu

Ugovorni podatci, kao što su narudžbenice, ugovori i drugi dogovori između vas i tvrtke VOLVO

 

Zakonski temelj i svrha obrade

 

VOLVO će obrađivati vaše osobne podatke na osnovi nekog od sljedećih zakonskih temelja i u sljedeće svrhe, pogledajte također dodatne pojedinosti u nastavku.

 

Zakonska obveza. Primjerice, VOLVO može biti zakonski obvezan prijaviti transakcije poreznoj upravi koja zahtijeva da VOLVO obradi vaše osobne podatke.

Ugovorna obveza. Primjerice, tvrtka VOLVO može biti dužna obrađivati vaše osobne podatke kako bi ispunila uvjete i dogovore iz narudžbe ili servisnog ugovora koje ste potpisali vi ili vaš poslodavac.

Legitimni interesi. Legitimni interesi tvrtke VOLVO uključuju interes vođenja svakodnevnih poslova u skladu sa zakonitim i poštenim poslovnim praksama uključujući upravljanje odnosima s kupcem kako bi se ispunio ugovor koji se odnosi na vašeg poslodavca ili vas i/ili poduzeli potrebni koraci koji prethode sklapanju ugovora s vama ili vašim poslodavcem. Primjerice, tvrtka VOLVO će trebati znati koji je vaš odabrani jezik kako bi mogla ispravno s vama komunicirati u svakodnevnim aktivnostima.

 

U iznimnim slučajevima i samo kada ne postoji zakonska osnova koja bi se mogla primijeniti, VOLVO može zasebno tražiti vašu privolu za obradu vaših osobnih podataka u sljedeće svrhe. Ako dobije privolu, uvijek imate pravo povući je, što, međutim, neće utjecati na zakonitost obrade na osnovi privole prije povlačenja.

 

Komunikacija radi promoviranja i marketinga kao što je slanje naših periodičnih novosti/časopisa, informacija o uslugama, promotivnog i reklamnog materijala, poziva na događaje koje organiziramo ili od drugih tvrtki s kojima surađujemo.

 

Radi anketiranja kupaca, primjerice završne ankete o zadovoljstvu kupaca, ankete o zadovoljstvu distributera, ankete o kvaliteti proizvoda, ankete o poboljšanju procesa.

 

Ankete o personaliziranim uslugama, kao što je slanje jakne s oznakom Volvo u vašoj veličini ili pružanje hrane prema vašim željama prilikom poziva na događaj koji organizira Volvo.

VOLVO će primarno pribaviti vaše osobne podatke od vas i vašeg poslodavca (osim financijskih podataka u potonjem slučaju). Vaše osobne podatke možemo pribaviti i od tvrtke koja vam je prodala ili dala u najam proizvod ili uslugu VOLVO.

Neki osobni podatci mogu se automatski generirati iz IT sustava tvrtke VOLVO ili, jednako, prilikom izrade ili upotrebe pristupa online uslugama koje pruža VOLVO.

Neki osobni podatci nužni su kako bi VOLVO mogao komunicirati sa svojim kupcima u poslovne svrhe. Nepružanje osobnih podataka ograničit će rukovanje i isporuku proizvoda i usluga koje vi ili vaš poslodavac možete očekivati od tvrtke VOLVO. 

Tvrtka VOLVO normalno neće dijeliti vaše podatke s bilo kime izvan grupe Volvo ako to nije potrebno u skladu sa zakonom ili propisom. Međutim, VOLVO može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade osobnih podataka, podijeliti vaše osobne podatke s drugom tvrtkom u grupi Volvo, što obuhvaća i tvrtke izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora (EU/EGP). VOLVO također može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade osobnih podataka ili prema zakonu ili propisu, podijeliti vaše osobne podatke s tvrtkama trećim osobama i dobavljačima, što obuhvaća tvrtke i dobavljače izvan EU-a/EGP-a.

VOLVO će osigurati primjenu odgovarajućih zaštita koje pružaju adekvatne razine zaštite vaših osobnih podataka koje zahtijevaju primjenjivi zakoni o zaštiti podataka. Primjerice, to može uključivati upotrebu internih ili vanjskih ugovora o obradi podataka na osnovi standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili europsko-američkog sustava zaštite privatnosti ili sličnih drugih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobre odgovarajuća tijela. Ako imate pitanja u vezi s prijenosom, obratite se službeniku za zaštitu podataka tvrtke VOLVO.

Tvrtka VOLVO čuvat će vaše osobne podatke koliko god je to potrebno kako bi ispunila svoje zakonske ili ugovorne obveze, kao što su ugovorni rokovi, jamstva i obveze odgovornosti za upotrebu proizvoda, ali ne u većoj mjeri nego što je potrebno da tvrtka VOLVO ispuni svrhu s kojom su osobni podatci prikupljeni.

Vi imate pravo zahtijevati od grupe VOLVO informacije o osobnim podatcima koji se obrađuju u tvrtki VOLVO i pristup takvim osobnim podatcima. Također imate pravo zatražiti ispravak svojih osobnih podataka ako su oni nepravilni te zatražiti njihovo brisanje. Nadalje, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka, što znači da zahtijevate od tvrtke VOLVO da ograniči svoju obradu vaših osobnih podataka pod određenim okolnostima. Postoji i vaše pravo da podnesete prigovor na obradu na osnovi legitimnog interesa ili na obradu u svrhu izravnog marketinga. Također imate pravo na prijenos podataka (prijenos vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade) ako tvrtka VOLVO obrađuje vaše osobne podatke na temelju privole ili ugovorne obveze i ako je ta obrada automatska.

Isto tako imate pravo poslati eventualne pritužbe nadzornom tijelu u vezi s obradom svojih osobnih podataka koju provodi VOLVO. Više informacija o tim pravima i njihovoj upotrebi zatražite od službenika za zaštitu podataka tvrtke VOLVO.

Više informacija o pravima osoba na koje se odnose osobnih podatci