TRUCKS

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI ZA OPERATERE I VOZAČE (PODACI O VOZILU)

Ova obavijest pruža informacije o tome kako Volvo grupa obrađuje vaše osobne podatke Volvo grupe.

Volvo grupa može obrađivati osobne podatke u vezi s vama ako ste pojedinac ili zaposlenik tvrtke koji je kupio ili unajmio proizvod ili uslugu koju nudi jedna od tvrtki koja pripada Volvo grupi. U tom slučaju pročitajte Obavijest za korisnika.

Ako ste pojedinac ili zaposlenik tvrtke koji je prodao ili iznajmio proizvod ili uslugu jednoj od tvrtki koja pripada Volvo grupi, možemo obrađivati osobne podatke povezane s vama. U tom slučaju pročitajte našu Obavijest za dobavljača.

Ako ste vozač vozila ili upravljate strojem za izgradnju koje je prodala ili proizvela jedna od tvrtki koja pripada Volvo grupi, možemo obrađivati osobne podatke povezane s vama. U tom slučaju pročitajte našu Obavijest za vozača.

Ako ste zaposlenik ili ste bili zaposlenik Volvo grupe ili ste angažirani kao konzultant, možemo obrađivati osobne podatke povezane s vama. U tom slučaju pročitajte našu Obavijest za zaposlenika ili konzultanta.

Identitet i podaci za kontakt voditelja obrade podataka i službenika za privatnost grupacije

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB i AB Volvo („VOLVO”), kao voditelji obrade osobnih podataka, osobno su odgovorni za obradu osobnih podataka povezanih s vama u skladu sa zakonima i propisima o zaštiti podataka koji su na snazi.

Ako imate pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka, obratite se službeniku za zaštitu podataka grupe VOLVO na adresu gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonom na:

AB Volvo, n/r: Ured za privatnost u grupi, Odjel AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Švedska 

+46 (0)31 66 00 00 

Podatci koji se generiraju u vozilu

 

Ako se podatci koji se generiraju u vozilu mogu povezati s vama kao osobom, ti se podatci smatraju osobnim podatcima. VOLVO će obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka koji se generiraju u vozilu. Ne zaboravite da VOLVO neće nužno obrađivati sve dolje navedene podatke.

 

Ponašanje vozača i performanse, primjerice uzorak vožnje; trenutačne geo-pozicijske podatke i podatke o lokaciji, postavke jezika instrumentne ploče

 

Identifikacijski broj vozila, primjerice ID vozila (uključujući VIN i ID šasije), IP broj, MAC adresu 

 

Podatci o performansama vozila, primjerice tehnički podatci o vozilu, informacije o komponentama vozila, potrošnji akumulatora, podatci o motoru, potrošnji goriva, podatci o snazi/okretnom momentu, šifre pogrešaka

 

Podatci o uporabi vozila, primjerice o uporabi kočnica, promjeni stupnjeva prijenosa, ubrzanju/usporavanju, postavkama instrumentne ploče, uporabi snage/okretnog momenta, tehnički podatci koji se generiraju u motoru; podatci o prepoznavanju ceste i okolnim uvjetima s vremenskim oznakama i satima rada 

 

Podatci o okolišu, primjerice o stanju na cesti, okolnim uvjetima

 

Zakonski temelj i svrha obrade 

Legitimni interesi tvrtke VOLVO

 

VOLVO neprestano nastoji razviti, proizvesti i ponuditi vodeće i inovativne proizvode i usluge. Stalnom procjenom i analizom podataka iz vozila koja rade na terenu, VOLVO može razviti i poboljšati naše proizvode i usluge. Stoga će VOLVO obrađivati podatke generirane u vozilu u sljedeće svrhe:

 

  • provedba istraživanja i razvoja radi poboljšanja i održavanja trenutačnih proizvoda, usluga te razvoja novih proizvoda i usluga; 
  • utvrđivanje kvalitete cesta, vrsta i uvjeta te shvaćanje vanjskih učinaka vozila na okoliš na temelju njihova položaja; 
  • rješavanje pitanja kvalitete vozila; 
  • istraživanje nesreća; 
  • upravljanje jamstvom;
  • upravljanje potraživanjima u vezi s odgovornošću za proizvod; 
  • izvedba nadzora u pogledu ugovora ili usklađenosti sa zakonskim zahtjevima;
  • provedba proaktivnog održavanja i dijagnostike 

 

Pružanje savjeta klijentima o proizvodima i uslugama koji im mogu odgovarati, uzimajući u obzir performanse i uporabu vozila 

 

VOLVO će obrađivati podatke generirane u vozilu na temelju legitimnog interesa za provedbu takve obrade. Legitimni interes tvrtke VOLVO obuhvaća interes upravljanja svakodnevnim operacijama u pogledu pitanja sigurnosti i jamstva te odgovornosti za proizvod. Nadalje, legitimni interes tvrtke VOLVO obuhvaća interes poboljšanja svojih proizvoda i usluga na temelju podataka o njihovoj trenutačnoj funkcionalnosti. 

 

Zakonska obveza

Tvrtka VOLVO može obrađivati podatke koji se generiraju iz motora vozila kako bi postupala u skladu s propisima o tipskim odobrenjima navedenim u Uredbi EU-a 2007/46/EZ i drugim zakonskim obvezama.

VOLVO će pribaviti vaše osobne podatke iz vozila interaktivno ili putem bežične mreže (primjerice putem izlazne jedinice telematike) ili uporabom dijagnostičkih alata, primjerice Tech Tool putem kabela.

Tvrtka VOLVO normalno neće dijeliti vaše podatke s bilo kime izvan grupe Volvo ako to nije potrebno u skladu sa zakonom ili propisom. Međutim, VOLVO može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade osobnih podataka, podijeliti vaše osobne podatke s drugom tvrtkom u grupi Volvo, što obuhvaća i tvrtke izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora (EU/EGP). VOLVO također može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade osobnih podataka ili prema zakonu ili propisu, podijeliti vaše osobne podatke s tvrtkama trećim osobama i dobavljačima, što obuhvaća tvrtke i dobavljače izvan EU-a/EGP-a.

VOLVO će osigurati primjenu odgovarajućih zaštita koje pružaju adekvatne razine zaštite vaših osobnih podataka koje zahtijevaju primjenjivi zakoni o zaštiti podataka. Primjerice, to može uključivati upotrebu internih ili vanjskih ugovora o obradi podataka na osnovi standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili europsko-američkog sustava zaštite privatnosti ili sličnih drugih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobre odgovarajuća tijela. Ako imate pitanja u vezi s prijenosom, obratite se službeniku za zaštitu podataka tvrtke VOLVO.

Podatci povezani s određenim vozilom obrađivat će se tijekom cijelog očekivanog radnog vijeka vozila, što može biti do 25 godina.

Vi imate pravo zahtijevati od grupe VOLVO informacije o osobnim podatcima koji se obrađuju u tvrtki VOLVO i pristup takvim osobnim podatcima. Također imate pravo zatražiti ispravak svojih osobnih podataka ako su oni nepravilni te zatražiti njihovo brisanje. Nadalje, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka, što znači da zahtijevate od tvrtke VOLVO da ograniči svoju obradu vaših osobnih podataka pod određenim okolnostima. Postoji i vaše pravo da podnesete prigovor na obradu na osnovi legitimnog interesa ili na obradu u svrhu izravnog marketinga. Također imate pravo na prijenos podataka (prijenos vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade) ako tvrtka VOLVO obrađuje vaše osobne podatke na temelju privole ili ugovorne obveze i ako je ta obrada automatska.

 

Isto tako imate pravo poslati eventualne pritužbe nadzornom tijelu u vezi s obradom svojih osobnih podataka koju provodi VOLVO. Više informacija o tim pravima i njihovoj upotrebi zatražite od službenika za zaštitu podataka tvrtke VOLVO.

Više informacija o pravima osoba na koje se odnose osobnih podatci