TRUCKS

OSTALI PARTNERI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Ova obavijest pruža informacije o tome kako Volvo grupa obrađuje vaše osobne podatke Volvo grupe.

Volvo grupa može obrađivati osobne podatke o vama, ako djelujete kao pojedinac koji stupa u kontakt s Volvo grupom ili ako ste sadašnji ili bivši zaposlenik tvrtke koja stupa u kontakt s Volvo grupom kao poslovni partner.

Identitet i podaci za kontakt voditelja obrade podataka i službenika za privatnost grupacije

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB i AB Volvo (pod zajedničkim nazivom „VOLVO”), kao voditelji obrade osobnih podataka, osobno su odgovorni za obradu osobnih podataka povezanih s vama u skladu sa zakonima i propisima o zaštiti podataka koji su na snazi.

Ako imate pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka, obratite se službeniku za zaštitu podataka grupe VOLVO na adresu gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonom na:

AB Volvo, n/r: Ured za privatnost u grupi, Odjel AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Švedska

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO će obrađivati sve ili dio sljedećih kategorija osobnih podataka:
 

Podaci za kontakt, kao što su ime, adresa e-pošte, poštanska adresa, broj telefona
 

Podaci o organizaciji, kao što su naziv tvrtke, radno mjesto, mjesto zaposlenja, država
 

Pravna osnova i svrha obrade
 

VOLVO će obrađivati vaše osobne podatke na osnovi nekog od sljedećih zakonskih temelja i u sljedeće svrhe, pogledajte također dodatne pojedinosti u nastavku.
 

Legitimni interesi. Legitimni interesi tvrtke VOLVO uključuju interes vođenja svakodnevnih poslova u skladu sa zakonitim i poštenim poslovnim praksama uključujući upravljanje odnosima s njenim poslovnim partnerima kako bi se ispunili ugovori ili sporazumi za suradnju koji se odnose na vašeg poslodavca ili vas i/ili poduzeli potrebni koraci koji prethode sklapanju ugovora s vama ili vašim poslodavcem. Primjerice, kompanija VOLVO će trebati znati koji je vaš preferirani jezik kako bi mogla ispravno s vama komunicirati u svakodnevnim aktivnostima.
 

U iznimnim slučajevima i samo kada ne postoji zakonska osnova koja bi se mogla primijeniti, VOLVO može zasebno tražiti vašu privolu za obradu vaših osobnih podataka u sljedeće svrhe. Ako dobije privolu, uvijek imate pravo povući je, što, međutim, neće utjecati na zakonitost obrade na osnovi privole prije povlačenja.
 

Tvrtka VOLVO obrađivat će vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:
 

Komunikacija radi promoviranja i marketinga kao što je slanje periodičnih novosti/časopisa, informacija o uslugama, promotivnog i reklamnog materijala kompanije VOLVO, te poziva na događaje koje organiziramo ili od drugih tvrtki s kojima surađujemo.
 

Radi anketiranja, primjerice završne ankete o zadovoljstvu kupaca, ankete o zadovoljstvu distributera, ankete o kvaliteti proizvoda, ankete o poboljšanju procesa.

VOLVO će vaše osobne podatke pribaviti primarno od vas i vašeg poslodavca. Vaše osobne podatke možemo pribaviti i od tvrtke koja vam je prodala ili dala u najam proizvod ili uslugu VOLVO.

Neki osobni podatci mogu se automatski generirati iz IT sustava tvrtke VOLVO ili, jednako, prilikom izrade ili upotrebe pristupa online uslugama koje pruža VOLVO.

Neki su osobni podaci potrebni kako bi kompanija VOLVO mogla komunicirati sa svojim poslovnim partnerima i članovima javnosti koji stupaju u kontakt s kompanijom VOLVO. Nepružanje osobnih podataka ograničit će rukovanje i isporuku informacija, proizvoda ili usluga koje vi ili vaš poslodavac očekujete od kompanije VOLVO. 

Tvrtka VOLVO normalno neće dijeliti vaše podatke s bilo kime izvan grupe Volvo ako to nije potrebno u skladu sa zakonom ili propisom. Međutim, VOLVO može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade osobnih podataka, podijeliti vaše osobne podatke s drugom tvrtkom u grupi Volvo, što obuhvaća i tvrtke izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora (EU/EGP). VOLVO također može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade osobnih podataka ili prema zakonu ili propisu, podijeliti vaše osobne podatke s tvrtkama trećim osobama i dobavljačima, što obuhvaća tvrtke i dobavljače izvan EU-a/EGP-a.

VOLVO će osigurati primjenu odgovarajućih zaštita koje pružaju adekvatne razine zaštite vaših osobnih podataka koje zahtijevaju primjenjivi zakoni o zaštiti podataka. Primjerice, to može uključivati upotrebu internih ili vanjskih ugovora o obradi podataka na osnovi standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili europsko-američkog sustava zaštite privatnosti ili sličnih drugih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobre odgovarajuća tijela. Ako imate pitanja u vezi s prijenosom, obratite se službeniku za zaštitu podataka tvrtke VOLVO.

Tvrtka VOLVO čuvat će vaše osobne podatke koliko god je to potrebno kako bi ispunila svoje zakonske ili ugovorne obveze, kao što su ugovorni rokovi, jamstva i obveze odgovornosti za upotrebu proizvoda, ali ne u većoj mjeri nego što je potrebno da tvrtka VOLVO ispuni svrhu s kojom su osobni podatci prikupljeni.

Imate pravo zahtijevati od kompanije VOLVO informacije o vašim osobnim podacima koji se obrađuju i pristup takvim osobnim podacima. Također imate pravo zatražiti ispravak svojih osobnih podataka ako su oni nepravilni te zatražiti njihovo brisanje. Nadalje, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka, što znači da zahtijevate od tvrtke VOLVO da ograniči svoju obradu vaših osobnih podataka pod određenim okolnostima. Postoji i vaše pravo da podnesete prigovor na obradu na osnovi legitimnog interesa ili na obradu u svrhu izravnog marketinga. Također imate pravo na prijenos podataka (prijenos vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade) ako tvrtka VOLVO obrađuje vaše osobne podatke na temelju privole ili ugovorne obveze i ako je ta obrada automatska.

Isto tako imate pravo poslati eventualne pritužbe nadzornom tijelu u vezi s obradom svojih osobnih podataka koju provodi VOLVO. Više informacija o tim pravima i njihovoj upotrebi zatražite od službenika za privatnost grupacije VOLVO.

Više informacija o pravima osoba na koje se odnose osobnih podatci